Polityka Prywatności

1.1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest KAMIL FIT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LOVE YOUR HOME KAMIL FIT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mazurska 10 lok. 14, 11-520 Ryn, NIP 8451880272, REGON 281504292, adres poczty elektronicznej: info@loveyourwall.com, numer telefonu: + 48 602 73 07 00 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.

1.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Usługobiorcami.

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę.

2.2. Dane osobowe Usługobiorców są zbierane przez Administratora w przypadku:

2.2.1. rejestracji konta na stronie internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe przetwarzane w tym celu przechowywane będą przez okres 6 lat.

2.2.2. korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2.2.3. subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego (,,Newslettera”), w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora. Podstawa prawna- zgoda Usługobiorcy na wykonanie Umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.

2.2.4. korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę (pliki cookies), w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, dostosowania i optymalizacji strony do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności podstron strony internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2.3. W trakcie rejestracji konta na stronie internetowej Usługobiorca samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w późniejszym czasie.

2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców strony internetowej:

2.4.1. Odbiorcą danych osobowych Usługobiorcy są: dostawcy hostingu, dostawcy usług programistycznych, dostawcy dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy świadczące na rzecz Administratora usługi sprzedażowe.

2.4.2. Odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.

2.5. W przypadku skierowania takiego żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2.6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), profesja (architekt, projektant, właściciel sklepu, inny). W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres URL firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

2.7 Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być dodatkowo pobierane informacje, w szczególności: adres IP (przypisany do komputera), zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu.

2.8. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

2.9. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: info@loveyourwall.com.

2.10. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na stronie internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do Polubionych lub Moodboardów;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do strony internetowej;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.

3.2.6. popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Używając odpowiednich przycisków, Usługobiorca loguje się w serwisie Facebook oraz Instagram, w których obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności.

3.2.7. stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Usługobiorca może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się zapamiętywanie Produktów dodanych do Polubionych lub Moodboardów).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

• w przeglądarce Chrome

• w przeglądarce Firefox

• w przeglądarce Internet Explorer

• w przeglądarce Opera

• w przeglądarce Safari

• w przeglądarce Microsoft Edge

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

3.7. Aktywność Usługobiorcy na stronie może być wykorzystana w celu przekazania sprofilowanej reklamy – przysługuje Usługobiorcy prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Strony Internetowej.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

5.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki